WYKONUJEMY PROJEKTY:

- oświetlenia ulic, dróg i placów

 - oświetlenia obiektów sportowych

   (boiska, sale gimnastyczne)

 - oświetlenia wnętrz (szkoły, biura)

 - iluminacji obiektów (kościoły, budynki, pomniki)

DOSTARCZAMY SPRZĘT OŚWIETLENIOWY:

- dysponujemy oprawami (również LED):

                                                            * do oświetlenia drogowego

                                                            * do oświetlenia wnętrz

DORADZAMY JAK MNIEJ PŁACIĆ ZA ENERGIĘ

 Jacek Piotrowski (+48) 601 333 118, Krzysztof Warzyński (+48) 601 333 117
NIP: 527-23-26-646, Bank: BOŚ S.A. II O/Warszawa 40 1540 1157 2001 6613 0433 0001