ZAPEWNIMY POMOC PRZY REALIZACJI ZADANIA:

    „Przebudowa istniejącego systemu oświetlenia drogowego”.

     Oferujemy:

      - wykonanie dokumentacji technicznej

      - wykonanie studium wykonalności zadania

          (ze wskazaniem możliwości sfinansowania inwestycji)

      - pomoc przy tworzeniu SIWZ

      - udział i doradztwo we wszelkich kontaktach z Zakładem Energetycznym

      - pomoc w procedurach przetargu na wyłonienie wykonawcy

      - udział w pracach komisji przetargowej

      - nadzór autorski do czasu wykonania przebudowy

     Gwarantujemy:

      - zmniejszenie wydatków na oświetlenie poprzez:

     * zmniejszenie mocy zainstalowanej

     * optymalny dobór mocy umownych

     * dobór optymalnego czasu świecenia

     * zmniejszenie kosztów konserwacji oświetlenia

       - inne korzyści:

     * efekty ekologiczne

                                    - zmniejszenie produkcji gazów cieplarnianych

          - zmniejszenie rozświetlenia nieboskłonu

     * efekty społeczne: 

                                                     - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

                                     - poprawa wizerunku GminyJacek Piotrowski (+48) 601 333 118, Krzysztof Warzyński (+48) 601 333 117
NIP: 527-23-26-646, Bank: BOŚ S.A. II O/Warszawa 40 1540 1157 2001 6613 0433 0001